De Stichting

In zomer van het jaar 2005 ging een groep van Nederlandse ondernemers uit Provincie Drenthe (Commerciële Club Emmen), leraren en studenten van Stenden University uit Emmen, Meppel, Groningen en Leeuwarden (www.nhlstenden.com, voormalige Hogeschool Drenthe) naar Malawi voor een studiereis.

De slechte economische situatie die ze tegen kwamen, motiveerde hen om te discussiëren over de armoede en hoe ze deze zouden kunnen verlagen. Hieruit is de stichting Micro Projects ontstaan. Tot en met 1 januari 2008 als afdeling van Stenden University. Sinds 2008 hebben enkele (oud) medewerkers en oud studenten van Stenden University, stichting Microprojects opgericht als een nieuwe zelfstandige organisatie met de naam stichting Millennium Microprojects Foundation (SMMF). Vanaf dat moment werkt SMMF in de Afrikaanse landen, met name in Burundi en binnenkort ook in Rwanda. In juli 2013 werd de naam van de stichting gewijzigd in stichting Microprojects.

Visie

Stichting Microprojects kenmerkt zich, doordat het een kleine organisatie is met een wereldwijde ambitie, die direct wil bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme mensen in de wereld. De Stichting streeft naar een wereld waarin mensen gelijk zijn en waarin geen grenzen worden gesteld aan de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

Missie

De Stichting probeert haar visie te verwezenlijken door middel van financiële ondersteuning, advisering, netwerken, lobbyactiviteiten, educatie en het uitwisselen om de meest kwetsbaren te helpen, waardoor ze de steun krijgen voor hun primaire behoeften.

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners in Nederland bij de ontwikkelingslanden te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid, mensenrechten en milieu.
het bevorderen van microprojecten (kleinschalige projecten) en onderwijs die een concrete bijdrage geven aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van VN-2030 in arme landen zoals Burundi.