Informatie

Juridisch loket voor weeskinderen

Naam van de instelling

Stichting Microprojects

RSIN/fiscaal nummer

818889226

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel:

De betrokkenheid en bewustwording van de inwoners in Nederland bij de ontwikkelingsprojecten te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid, mensenrechten en milieu.
Het bevorderen van microprojecten (kleinschalige projecten) en onderwijs die een concrete bijdrage geven aan het bereiken van de millenniumdoelen in arme landen.

Statuten van de Stichting

Contactgegevens

Stichting Microprojects
Dordsestraat 33
Postbus 1070
7811 LA Emmen

E-mail (algemeen)
millenniummicroprojects@gmail.com

E-mail (bestuur)
bestuur@microprojects.nl

Bestuurders

Wim Melenberg RA, voorzitter
Drs. Henk Roelofs, vice-voorzitter
Dr. Jaap Smit IPA, penningmeester
Jan Vrielink, secretaris
Tanja Kalverla, bestuurslid
Roelie Lubbers-Hilbrands RA, projectteam

Beleidsplan

Beleidsplan 2024-2030

Beloningsbeleid

Er vindt geen beloningsbeleid plaats. Alle functies zijn onbezoldigd.

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011