Informatie

Naam van de instelling
Stichting Microprojects

RSIN/Fiscaal nummer
818889226

Contactgegevens
Stichting Microprojects
Dordsestraat 33
Postbus 1070
7811 LA Emmen

Email (Algemeen)
mail@microprojects.nl

Stichtingsbestuur
Wim Melenberg RA, voorzitter
Drs. Henk Roelofs, vice-voorzitter
Vacant, penningmeester
Jan Vrielink, secretaris
Tanja Kalverla, bestuurslid

Email (Stichtingsbestuur)
bestuur@microprojects.nl

Beloningsbeleid
Er vindt geen beloningsbeleid plaats. Alle functies zijn onbezoldigd.

Doelstelling

De stichting stelt zich tot doel de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners in Nederland bij de ontwikkelingsprojecten te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid, mensenrechten en milieu.


Het bevorderen van microprojecten (kleinschalige projecten) en onderwijs die een concrete bijdrage geven aan het bereiken van de millenniumdoelen in arme landen.

Beleidsplannen

Financiële verantwoording