Menu Sluiten

Projectverantwoording Weeskinderen 2019-2020 IBAZA

Vanwege Covid-19 heeft IBAZA besloten geen bijeenkomsten te houden met veel deelnemers. Kinderen komen één voor één de uniformen ophalen. Vanwege een duurzame ontwikkeling hebben we ervoor gekozen om de naai-training voor de weeskinderen in de schoolvakanties te doen. De lessen begonnen op 01-07-2017. De 2m regels tussen twee personen worden daarbij gerespecteerd, handen wassen is intussen een reflex geworden. De trainers zijn al gerekruteerd, de deelnemers ook, de naaimachines al besteld. Dus op het laatst vielen alle puzzelstukjes toch nog in elkaar!
De activiteiten gingen langzaam van start na de geruchten en realiteiten rond de covid-19. We willen ons verontschuldigen voor de vertraging die daardoor  veroorzaakt is om het eindverslag op te stellen. Als de financiering tijdig lukt, lukt het ons ook om het project tijdig af te ronden. 

We verwachten het rapport vóór 1 september 2020 aan u te leveren. Bedankt.