Project 2023-2024

De stichting heeft een nieuw projectidee

Wereldwijd sterft er elke twee minuten een moeder tijdens haar zwangerschap of bevalling. Zwangerschap en geboorte zijn kwetsbare momenten die tot ziekte en sterfte van de moeder en haar baby kunnen leiden. Het verliezen van ouders betekent het verlies van onvoorwaardelijke liefde en het definitieve einde van het kind-zijn. Het verliezen van een kind is één van de meest ingrijpende ‘gebeurtenissen waarmee een mens te maken kan krijgen, ook als dat tijdens de zwangerschap of rond de bevalling gebeurt.  

Met dit project wil de Stichting Microprojects als mede-initiatiefnemer ervoor zorgen dat elke zwangere vrouw toegang krijgt tot een Echografie-onderzoek. Het voordeel van echografie is dat er geen straling aan te pas komt. Het kan dus altijd gebruikt worden, ook tijdens de zwangerschap en kankeronderzoek. Toegang tot betere gezondheidszorg voor zwangere vrouwen ten behoeve van het terugdringen van het aantal weeskinderen is het hoofddoel. Moeders en zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden zoals Burundi hebben moeilijk toegang tot medische zorg, zodat zwangerschap en geboorte kunnen leiden tot ziekte en sterfte van moeder en haar baby.  

De geboorte is in Burundi het gevaarlijkste moment in een mensenleven. In 2020 vond 47% van de kindersterfte al plaats in de eerste maand na geboorte, waarbij ongeveer een derde stierf op de dag van de geboorte en bijna driekwart in de eerste week. In landen als Burundi is er noodzaak om al vóór de geboorte met goede begeleiding en medische zorg aan zwangere vrouwen te starten. Met zwangerschapscontroles willen de initiatiefnemers proberen eventuele complicaties vroegtijdig te ontdekken en te behandelen. Het gaat er ook om er voor te zorgen dat meer moeders op tijd naar een kliniek kunnen komen om daar te bevallen onder begeleiding van goed opgeleid medisch personeel met functionele hulpmiddelen. Zo is de kans voor de moeder en de baby om de eerste 42 dagen te overleven groter geworden dan in de nu geldende situatie.

De kwetsbare moeders zoals zwangere minderjarigen, zwangere gehandicapten of zwangere door aids-besmette en moeders krijgen extra steun en begeleiding. Op kleinschalig niveau, zullen geselecteerde extreem kwetsbare weeskinderen (circa 50 kinderen) zullen ook gesteund worden, naast deze preventieve initiatieven, want wie wees is, blijft een wees. IBAZA onderneemt alle nodige acties om de impact te versterken, onder andere door het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, bewustwording over het belang van bevallen in het ziekenhuis. Het projectgebied bestaat uit de zes gemeentes in de provincie Bururi. De provincie beschikt over drie ziekenhuizen: Ziekenhuis Matana, Ziekenhuis Rutovu en ziekenhuis Bururi. De kerndoelgroep is vrouwen tussen 15-49 jaar uit het projectgebied. Wij hopen minimaal jaarlijks 1500 zwangere vrouwen te redden door gemiddeld twee controles per zwangerschap uit te voeren.