De Mensen

Het bestuur

Wim Melenberg RA, voorzitter
Drs. Henk Roelofs, vice-voorzitter
Vacant, penningmeester
Jan Vrielink, secretaris
Tanja Kalverla, bestuurslid
Roelie Lubbers-Hilbrands RA, projectteam

Medewerkers

De Stichting Microprojects heeft een kantoor in het noorden van Nederland, waar één permanente vrijwilliger werkt. In Afrika werkt de Stichting op projectbasis samen met lokale deskundigen en lokale partnerorganisatie. Zij treden op als vertegenwoordigers van de stichting. In Nederland is een landelijke coördinatieteam, Roelie Lubbers-Hilbrands, Jan Vrielink en Jean Claude Karorero, die nauw samenwerken met het bestuur en (soms) de externe adviseurs. Het coördinatieteam ontwikkelt kennis en projecten; werkt aan de samenwerking en het netwerk van partners en verzorgt de lobby in Nederland en in Afrika.

Vrijwilligers

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor het werk van de stichting. Sommigen richten zich vooral op het ondersteunen van projecten in projectlanden. Anderen leggen meer de nadruk op voorlichting en bewustwordingsacties in Nederland. De vrijwilligers zijn grofweg verdeeld in twee werkgroepen: de groep die zich bezighoudt met het beoordelen van projecten in Afrika en de groep die onze voorlichting en educatie projecten in Nederland maakt. Ook is er een groep vrijwilligers die zorgt voor de vertaling van de correspondentie tussen Nederland en Afrika en/of andere werkzaamheden doen, zoals in een stand staan op informatiemarkten, het vouwen van nieuwsbrieven, het verhuizen van exposities of het ophangen van posters.