Actueel

 • Penningmeester dr. Jaap Smit van de Stichting Microprojects plotseling overleden

  Penningmeester dr. Jaap Smit van de Stichting Microprojects plotseling overleden

  Jarenlang heeft dr. Jaap Smit met betrokkenheid en passie bijgedragen aan de doelstellingen van de Stichting Microprojects. De benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau was een blijk van waardering voor onder meer zijn inzet in dit verband. Tijdens zijn reis naar Burundi en Malawi, waarbij monitoring van de microprojecten plaatsvond, werd hij…

 • Project weeskinderen

  Project weeskinderen

  Stichting  Microprojects en haar partners hebben IBAZA in Burundi gesteund bij een project om weeskinderen van de gemeente Vyanda een toekomst te geven. In een netwerk van gemeentelijke autoriteiten, de school, voogdijfamilies heeft IBAZA het project afgestemd en de samenwerking geactiveerd. Oplossingen zijn gevonden voor de vele problemen waarmee deze weeskinderen -OEV’s- werden geconfronteerd, zoals het niet…

 • Empowerment van pleegouders voor betere toekomst van weeskinderen, ook in 2024-2027

  Met dit project wil de stichting de leefsituaties van aidsweeskinderen en opvanggezinnen structureel verbeteren. De stichting wil dat doen door de zelfstandigheid en het ondernemerschap van de actieve opvanggezinnen te versterken. De gekozen uitvoeringstrategie is onder andere de vorming van kleine coöperaties. Het streven is dat geen enkele ouder zijn of haar pleegkind moet afstaan…

 • Afbeeldingen Weeskinderen

 • Lokale projectpartner, IBAZA

  De projecten van de stichting worden met name in Burundi uitgevoerd. De stichting werkt hierbij nauw samen met IBAZA Imfura (vertaald: ‘Wees het licht’). IBAZA is een NGO, een vrijwilligersorganisatie die in 2009 is opgericht om kwetsbare groepen te ondersteunen zoals gehandicapten, albino’s, weduwen, ouderen en ongeneeslijk zieke mensen. IBAZA werkt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen…

 • Ik hecht veel belang aan kernbegrippen als wederzijds respect, aandacht voor mensen, eerlijkheid, waardering, vertrouwen en maatschappelijke verantwoordelijkheid, zei Ridder Roelie Lubbers. 

  https://roelielubbers.nl/meer-over-mij/

 • Het probleem in Burundi

  Burundi is het armste land terwereld. Er is gebrek aanvoedsel, gebrek aan middelenvoor gezondheidszorg, hogewerkloosheid, fysiekeonveiligheid, politiekeinstabiliteit, gebrek aan schoonwater, laag onderwijsniveau,gebrek aan openbarevoorzieningen, zeer hogeschooluitval, ongewenstezwangerschappen, corruptie,schendingen van mensenrechten,enzovoort.

 • Overeenkomsten tussen Pharus en Microprojects

  Stichting Microprojects werkt al meer dan 15 jaar samen met verschillende Nederlandse fondsen, veelal op jaar-, of incidentele basis. Daarbij hebben wij de nodige ervaringen opgedaan en veel geleerd. Voor 2024 en volgende jaren, willen wij meer projecten ontwikkelen met een langere looptijd. Ons bestuur vindt dat de stichting Pharus het meest geschikt is om…

 • Lage moedersterfte, weinig weeskinderen

  Lage moedersterfte, weinig weeskinderen

  Naast het blijven nastreven van dit hoofddoel (weeskinderen beschermen) is de stichting Microprojects van plan om een project te realiseren met het oog op preventieve taakstellingen: Geen moedersterfte, geen weeskinderen

 • Aanrader! “De genocidefax” van Roxanne van Iperen

  Aanrader! “De genocidefax” van Roxanne van Iperen

  Wil je iets begrijpen van Hutu’s en Tutsi’s in Burundi, lees dan het Boekenweekessay van Roxanne van Iperen: “De genocidefax”. Het essay heeft de genocide in Rwanda -en Burundi- als centraal thema. “De genocidefax” beschrijft hoe de lont in het kruitvat is aangestoken. Roxanne heeft er een fascinerend verhaal van gemaakt, waarbij ze scherp het…

 • PROJET DE SOUTIEN AUX ENFANTS ORPHELINS ET AUTRES VULNERABLES 2019-2020 IBAZA

  A cause du Covid-19, IBAZA a décidé de ne pas organiser des rencontres avec beaucoup de gens. Les enfants viennent un à un pour récupérer les uniformes. Pour un développement durable, on a choisi de payer la formation en couture des enfants orphelins pendant les vacances. Les cours commencent le 01-07-2017. Les règles de 2m…

 • OVERVIEW OF THE MICROCREDIT PROJECT PROGRESS

  Look at our new Project Overview from August 2019. From selling phone accesoires, to cultivating mushrooms and rental services of various items.

 • Nieuwe microprojecten in Burundi

  Nieuwe microprojecten in Burundi

  De Stichting Microprojects is samen met andere partners betrokken bij de realisering van nieuwe microprojecten in Burundi. Die andere partners zijn de Rotaryclub Emmen ’t Loo (NL), de Rotaryclub Greven (D) en Council for Education and Development (COPED) in Burundi. COPED is een organisatie van de kerk in Burundi die al sedert 1974 actief is.…

 • Bezoek vertegenwoordiger IBAZA aan Emmen

  Bezoek vertegenwoordiger IBAZA aan Emmen

  Discussie met Buhadec over de landbouw in Burundi. De discussie gaat over de kracht van zaad en pootgoed in Burundi. Dat is van slechte kwaliteit. Betere landbouw technologieën kunnen de productie ten minste vervijfvoudigen. Financiering daarvan kan mogelijk via microprojecten gebeuren. Verder is er gesproken over een groot internationaal Rotary project waar IBAZA ook bij…

 • ILC Burundi heeft de minor Entrepreneurship in Action met succes afgerond

  ILC Burundi heeft de minor Entrepreneurship in Action met succes afgerond

  Het leerbedrijf ILC Burundi heeft de minor Entrepreneurship in Action met succes afgerond. Onder toezicht van projectleider Jean Claude Karrorero en geassisteerd door Emmanuel Ntiranyibagira is vooral de PR van de Stichting verbeterd. De studenten hebben op diverse markten gestaan voor de microprojecten, hebben zelf voor het Oranjefonds gecollecteerd, hebben de social media ingezet, hebben…

 • Leerbedrijf Burundi actief op de markt in Emmen!

  Leerbedrijf Burundi actief op de markt in Emmen!

  Het Leerbedrijf ILC-Burundi met studenten van de Stenden hogeschool is bezig om vooral de naamsbekendheid van de Stichting Microprojects te vergroten. Daarnaast proberen de studenten op een ondernemende manier geld in te zamelen voor deze microprojecten. Via hun eigen netwerk hebben ze muurbordjes en stroopwafels geregeld, die werden verkocht. De opbrengst komt helemaal ten goede…

 • Stichting Microprojects, neemt deel aan de Oranje Fonds Collecte in Emmen

  Stichting Microprojects, doet definitief mee aan de landelijke Oranje Fonds Collecte. We hopen op een prachtige gezamenlijke ervaring en een mooie opbrengst. Archived from the original on 26 June 2006. No dosage adjustment is needed in patients over 65. Inactive ingredients: purified water, alcohol, triethanolamine, and carbomer 934P https://apotheke-online24.org/. Also use another birth control method…

 • Microprojects werkt samen met NLDOET en GAMMA

  Wat is NLdoet? Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. At visit 3, eligible subjects were randomly assigned…

©2013-2024 Stichting Microprojects | Alle rechten voorbehouden