Nieuwe microprojecten in Burundi

De Stichting Microprojects is samen met andere partners betrokken bij de realisering van nieuwe microprojecten in Burundi. Die andere partners zijn de Rotaryclub Emmen ’t Loo (NL), de Rotaryclub Greven (D) en
Council for Education and Development (COPED) in Burundi. COPED is een organisatie van de kerk in Burundi die al sedert 1974 actief is. In principe doet ook IBAZA mee.

In Emmen wordt de backoffice voor de organisatie van de activiteiten gevormd door Emmanuel Ntiranyibagira. In Duitsland is Frank Willems actief en zeer betrokken.
Per Skype intussen al bijna 2 maand elke week, op woensdag, contact geweest om een systeem op te zetten, waarbij de internationale samenwerking concreet wordt vormgegeven.
Bij COPED heeft Abbé Emile Ndayizigiye de zaak in gang gezet. Voortdurend hebben we verbeteringen aangebracht in de communicatie: zowel technisch als bovenal inhoudelijk.
Een foto toont dat de bijeenkomsten simultaan gehouden worden in NL, D en Burundi met Skype.

De microprojecten worden allereerst rondgestuurd met de tekst en de presentatie in het Engels. Al snel bleek dat de communicatie over deze projecten in het Engels in het Franssprekende Burundi een bottleneck. Diomède Mujojoma slaagde erin om de teksten prima in het Engels te vertalen, waardoor de plannen wel helder zijn. Maar communiceren met de ondernemers die met microkredieten zouden moeten worden gesteund was veel lastiger. In het Frans is dat probleem er nauwelijks. Dus hebben we geregeld dat in de beoordelingsteams in NL en D nu ook Franssprekende personen zitten. Dat maakte dat de communicatie afgelopen woensdag 6 december ook een stuk soepeler verliep.
De volgende stap is een monitoringssysteem, voor de uitvoering van de initiatieven, zodat het enthousiasme wordt vergroot om verdere projecten te steunen.
Met de support van COPED moet dat gaan lukken.


Geplaatst

in

door

Tags: