Het probleem in Burundi

Burundi is het armste land ter
wereld. Er is gebrek aan
voedsel, gebrek aan middelen
voor gezondheidszorg, hoge
werkloosheid, fysieke
onveiligheid, politieke
instabiliteit, gebrek aan schoon
water, laag onderwijsniveau,
gebrek aan openbare
voorzieningen, zeer hoge
schooluitval, ongewenste
zwangerschappen, corruptie,
schendingen van mensenrechten,
enzovoort.


Geplaatst

in

door

Tags: