Steun weeskinderen,Vyanda

This post is also available in: Français (Frans)

Stichting  Microprojects en haar partners hebben IBAZA in Burundi gesteund bij een project om weeskinderen van de gemeente Vyanda een toekomst te geven. In een netwerk van gemeentelijke autoriteiten, de school, voogdijfamilies heeft IBAZA het project afgestemd en de samenwerking geactiveerd. Oplossingen zijn gevonden voor de vele problemen waarmee deze weeskinderen -OEV’s- werden geconfronteerd, zoals het niet respecteren van  de kinderrechten als: het recht op gezondheid, op bescherming, aan onderwijs, goede voeding, recreatie, enz. Het  voorkomt niet dat deze jonge OEV’s tot een leven in wanhoop, criminaliteit en ellende vervallen.

1) IBAZA heeft ervoor gekozen om in te grijpen op de factoren die de schending van de rechten van deze kinderen in de hand werken.  Deze factoren zijn onder meer onwetendheid, onrechtvaardigheid en armoede.  

2) IBAZA heeft een bijdrage te leveren door de toegang tot scholen en justitiële diensten te bevorderen.  

3) IBAZA heeft samenwerking met andere invloedrijke actoren in de samenleving geactiveerd om meer zichtbare en  duurzame resultaten te bereiken. Dit door communicatie, uitwisseling van ideeën, verdeling van taken, afstemming met de lokale autoriteiten en relevante organisaties. 

In Burundi hebben de armoede, oorlogen, moorden, aids en gebrek aan toegang tot gezondheidszorg geleid tot wanhopige situaties met een groot aantal  weeskinderen, daklozen, landlozen, etc. Ook is het aantal gevallen van seksueel geweld toegenomen, wat eveneens geldt voor het aantal HIV-positieve personen en aids wezen. Geschat wordt dat Burundi meer dan een half miljoen weeskinderen telt.  

Na de dood van hun ouders, bevinden veel kinderen zich op straat, in weeshuizen of in pleeggezinnen. De Burundese cultuur bevordert de  integratie van weeskinderen in hun uitgebreide families. Ook al zijn de voogdijgezinnen arm en hongerig, de wezen die er wonen, hebben het  gevoel dat ze een identiteit, een bescherming en een liefde hebben. IBAZA vindt het geen goed idee om weeskinderen in weeshuizen permanent te isoleren, want de natuurlijke omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van  elk kind. Daarom richt dit project zich op weeskinderen en andere kwetsbare kinderen die thuis of bij hun biologische familie verblijven. IBAZA vindt het  belangrijk om dit systeem van integratie in de natuurlijke en familiale omgeving van het kind aan te moedigen, te stimuleren en te versterken. Al  meer dan 10 jaar moedigt IBAZA, promoot en versterkt deze traditionele opvangstructuren voor kwetsbare kinderen.

Door het project leerde de doelgroep over het bestaan, het belang en het respect van de rechten van het kind. De omgevingsfactoren die  van invloed zijn op de eerbiediging van de kinderrechten -politiek, economie, vrede,  traditie en religie – zijn geanalyseerd, zoals . Elementen en aspecten die een grote rol spelen een immense rol. Armoede, hongersnood en sociale onrechtvaardigheid zijn enkele van de obstakels. Ze  belemmeren de volledige eerbiediging van deze kinderrechten.

Zo heeft IBAZA samen met de doelgroep IBAZA de aardappelen geproduceerd. Dat betekende een gelegenheid om het effect van chemische  meststoffen, organische mest te tonen en het belang van moderne landbouwtechnieken aan te geven. De oogsten waren zeer bevredigend. De kwaliteit van de voeding van de weeskinderen is verbeterd, terwjil met de verkoopopbrengst (1/3 van de oogst) er inkomsten zijn verkregen. Elk gezin verdiende ongeveer 60 euro. Elk gezin had tientallen aardappelen om de kinderen te voeden en 25  kg voor de zaden voor het volgende seizoen. Er werden meer dan 1000 schriften, uniformen en wiskundige dozen uitgedeeld. Het  schoolgeld en andere behoeftes werden door de inkomsten uit de verkoop van de productie betaald. 

Jonge weeskinderen die de school al hebben verlaten, hebben andere behoeften en problemen. Hier moesten andere  oplossingen gevonden worden. IBAZA organiseerde opleidingen voor beroepen die de toegang tot de arbeidsmarkt  vergemakkelijken. Voor kansarmen zijn naai- en computervaardigheden als de meeste effectieve trainingen gebleken. Met deze training draagt IBAZA  effectief aan het oplossen van de problemen van deze kwetsbare jongeren. 

In deze crisisperiode als gevolg van COVID-19 behoren OEV’s tot de categorieën mensen die minder immuun zijn en meer worden  blootgesteld aan besmetting. IBAZA heeft informatie over deze pandemie en een beschermingskit verstrekt. De begunstigden waren  samengesteld uit 97 gezinnen en 537 kinderen die in deze gezinnen woonden. Voor het leerlingwezen zijn er 30 kwetsbare  begunstigden in naaien en informatica. Het totale budget voor dit programma bedraagt bijna 95 miljoen BIF (oftewel 32.000 euro).  Bijna 300 euro zal worden uitgegeven voor elk gezin. In elk gezin wonen er gemiddeld zes kinderen. IBAZA heeft met de ouders, met  kinderen en andere actoren een dialoog kunnen voeren en er zijn afspraken gemaakt, elk met betrekking tot zijn eigen rol. Ondanks  een jaar 2020 vol verrassingen: Corona, de dood van de president, de nieuwe president van de Republiek, de sluiting van de grenzen,  enzovoort, heeft dit project haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. De organisatie IBAZA heeft veel geleerd van het beheer van  project onder uiterst zeldzame omstandigheden (brutale verandering van milieufactoren zoals politiek, finance, gezondheid, enz.).IBAZA en haar partners mogen trots zijn op het feit dat de  pleeggezinnen zich inzetten voor het onderhouden van goede relaties met hun  kinderen. Deze ouders beschermen de kinderrechten, zelfs het recht op informatie is  geaccepteerd. Dit recht bestaat bijna niet in de Burundese cultuur. Door dit project  kunnen kinderen steeds beter worden opgeleid, er wordt naar hen geluisterd en ze worden beschermd voor betere  toekomstig perspectief.   

Het project is wel een druppel op een gloeiende plaat, want Burundi zou meer dan een half miljoen weeskinderen tellen. Maar elke druppel telt , zeker als het druppelen structureel doorgaat.