Project weeskinderen

Stichting  Microprojects en haar partners hebben IBAZA in Burundi gesteund bij een project om weeskinderen van de gemeente Vyanda een toekomst te geven. In een netwerk van gemeentelijke autoriteiten, de school, voogdijfamilies heeft IBAZA het project afgestemd en de samenwerking geactiveerd. Oplossingen zijn gevonden voor de vele problemen waarmee deze weeskinderen -OEV’s- werden geconfronteerd, zoals het niet respecteren van  de kinderrechten als: het recht op gezondheid, op bescherming, aan onderwijs, goede voeding, recreatie, enz. Het  voorkomt niet dat deze jonge OEV’s tot een leven in wanhoop, criminaliteit en ellende vervallen.

1) IBAZA heeft ervoor gekozen om in te grijpen op de factoren die de schending van de rechten van deze kinderen in de hand werken.  Deze factoren zijn onder meer onwetendheid, onrechtvaardigheid en armoede.  

2) IBAZA heeft een bijdrage te leveren door de toegang tot scholen en justitiële diensten te bevorderen.  

3) IBAZA heeft samenwerking met andere invloedrijke actoren in de samenleving geactiveerd om meer zichtbare en  duurzame resultaten te bereiken. Dit door communicatie, uitwisseling van ideeën, verdeling van taken, afstemming met de lokale autoriteiten en relevante organisaties. 

In Burundi hebben de armoede, oorlogen, moorden, aids en gebrek aan toegang tot gezondheidszorg geleid tot wanhopige situaties met een groot aantal  weeskinderen, daklozen, landlozen, etc. Ook is het aantal gevallen van seksueel geweld toegenomen, wat eveneens geldt voor het aantal HIV-positief geteste personen en aids wezen. Geschat wordt dat Burundi meer dan een half miljoen weeskinderen telt.  

Na de dood van hun ouders, bevinden veel kinderen zich op straat, in weeshuizen of in pleeggezinnen. De Burundese cultuur bevordert de  integratie van weeskinderen in hun uitgebreide families. Ook al zijn de voogdijgezinnen arm en hongerig, de wezen die er wonen, hebben het  gevoel dat ze een identiteit, een bescherming en een liefde hebben. IBAZA vindt het geen goed idee om weeskinderen in weeshuizen permanent te isoleren, want de natuurlijke omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van  elk kind. Daarom richt dit project zich op weeskinderen en andere kwetsbare kinderen die thuis of bij hun biologische familie verblijven. IBAZA vindt het  belangrijk om dit systeem van integratie in de natuurlijke en familiale omgeving van het kind aan te moedigen, te stimuleren en te versterken. Al  meer dan 15 jaar moedigt IBAZA, promoot en versterkt deze traditionele opvangstructuren voor kwetsbare kinderen.

Door het project leerde de doelgroep over het bestaan, het belang en het respect van de rechten van het kind. De omgevingsfactoren die  van invloed zijn op de eerbiediging van de kinderrechten -politiek, economie, vrede,  traditie en religie – zijn geanalyseerd, zoals . Elementen en aspecten die een grote rol spelen een immense rol. Armoede, hongersnood en sociale onrechtvaardigheid zijn enkele van de obstakels. Ze  belemmeren de volledige eerbiediging van deze kinderrechten.

perspectief.   


Geplaatst

in

door