Label: Microprojects

 • Penningmeester dr. Jaap Smit van de Stichting Microprojects plotseling overleden

  Penningmeester dr. Jaap Smit van de Stichting Microprojects plotseling overleden

  Jarenlang heeft dr. Jaap Smit met betrokkenheid en passie bijgedragen aan de doelstellingen van de Stichting Microprojects. De benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau was een blijk van waardering voor onder meer zijn inzet in dit verband. Tijdens zijn reis naar Burundi en Malawi, waarbij monitoring van de microprojecten plaatsvond, werd hij…

 • Project weeskinderen

  Project weeskinderen

  Stichting  Microprojects en haar partners hebben IBAZA in Burundi gesteund bij een project om weeskinderen van de gemeente Vyanda een toekomst te geven. In een netwerk van gemeentelijke autoriteiten, de school, voogdijfamilies heeft IBAZA het project afgestemd en de samenwerking geactiveerd. Oplossingen zijn gevonden voor de vele problemen waarmee deze weeskinderen -OEV’s- werden geconfronteerd, zoals het niet…

 • Aanrader! “De genocidefax” van Roxanne van Iperen

  Aanrader! “De genocidefax” van Roxanne van Iperen

  Wil je iets begrijpen van Hutu’s en Tutsi’s in Burundi, lees dan het Boekenweekessay van Roxanne van Iperen: “De genocidefax”. Het essay heeft de genocide in Rwanda -en Burundi- als centraal thema. “De genocidefax” beschrijft hoe de lont in het kruitvat is aangestoken. Roxanne heeft er een fascinerend verhaal van gemaakt, waarbij ze scherp het…

 • Bezoek vertegenwoordiger IBAZA aan Emmen

  Bezoek vertegenwoordiger IBAZA aan Emmen

  Discussie met Buhadec over de landbouw in Burundi. De discussie gaat over de kracht van zaad en pootgoed in Burundi. Dat is van slechte kwaliteit. Betere landbouw technologieën kunnen de productie ten minste vervijfvoudigen. Financiering daarvan kan mogelijk via microprojecten gebeuren. Verder is er gesproken over een groot internationaal Rotary project waar IBAZA ook bij…

 • NL Doet 2017!

  St. Microprojects werkt samen met Wilde Ganzen in Burundi. St. Microprojects is ook een partner van Orange Fonds sinds 2011, in het kader van NLdoet. Onze organisatie staat voor kinderrechten en tegen armoede, door de ondernemerschap te verbeteren onderstreept Hogeleraar Henk Roelof, de medeoprichter van de Stichting bijna 10 jaar geleden. Microprojects is bekend als…

 • Wereld Aids Dag

  Datum:  Donderdag 1 december 2016 Land / gebied:  Wereld Soort:  Modern Op 1 december, Wereldaidsdag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor HIV/AIDS. De bestrijding van AIDS is een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 2030 van de Verenigde Naties: “Vóór 2015 is de verspreiding van HIV/AIDS, malaria en andere grote ziektes stopgezet en teruggedrongen.” In de strijd…

 • Nieuwe statuten

  Nieuwe statuten

  Op 8 juli 2013 zijn bij Fokke de Vries van Notariaat ’t Suydevelt te Emmen, de nieuwe statuten van de stichting gepasseerd. De stichting heet nu ook officieel Stichting Microprojects. “In het verleden werden we soms geconfronteerd met naamsverwarringen en wij hopen nu met deze naam eenduidig naar buiten te kunnen treden” aldus de voorzitter…