Penningmeester dr. Jaap Smit van de Stichting Microprojects plotseling overleden

Jarenlang heeft dr. Jaap Smit met betrokkenheid en passie bijgedragen aan de doelstellingen van de Stichting Microprojects. De benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau was een blijk van waardering voor onder meer zijn inzet in dit verband.

Tijdens zijn reis naar Burundi en Malawi, waarbij monitoring van de microprojecten plaatsvond, werd hij ook bevestigd in de toegevoegde waarde van de kleinschalige aanpak met microkredieten. Dit in samenhang met betrokkenheid van studenten in Nederland (de internationale leerbedrijven van de toenmalige Hogeschool Drenthe in Emmen) en idem van studenten in Malawi en in Burundi. Een authentieke leeromgeving voor ‘vooruit-helpen’ door jonge mensen in een voor alle partijen positief leerproces. Deze microkredieten speelden al voordat de Nobelprijs aan Yunus kreeg en al ver voordat koningin Máxima er aandacht voor vroeg.

Dr. Jaap Smit speelde als psychiater een grote rol bij de begeleiding naar succesvolle groepsprocessen in de internationale leerbedrijven.

Het plotselinge afscheid van een aimabel en altijd positief mens was een schok voor de Stichting Microprojects. We gedenken hem, de betrokkenheid en de vriendschap met respect.


Geplaatst

in

door