Weeskinderen staan centraal bij Microprojects

Projectomschrijving, 4de fase

Microprojects en Wilde Ganzen voor kinderen in Burundi sinds 2010

Microprojects en Wilde Ganzen voor kinderen in Burundi sinds 2010

Stichting Microprojects wil samen met IBAZA de verzorging van (aids)weeskinderen binnen opvanggezinnen structureel verbeteren. Hiervoor is het project ‘Ondersteuning aidsweeskinderen en opvanggezinnen in de Ruvumvu zone te Burundi ontwikkeld’. Dit project is tot stand gekomen n.a.v. eerder uitgevoerde pilots in 2011 en 2013. Deze pilots vonden in plaats in andere zones dan waar nu het project uitgevoerd gaat worden. De aanbevelingen en conclusies uit deze pilots zijn meegenomen in de planvorming van dit project. Verderop in de brief wordt hier nader op ingegaan. Het project kent een tweesporentraject. Enerzijds gericht op de opvanggezinnen en anderzijds op de (aids)weeskinderen in de Ruvumvu zone (dit betreffen de dorpen Tara, Rusama en Yengero). Deze twee doelgroepen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar dienen toch verschillend te worden benaderd binnen het project.

Dit project wordt door Wilde Ganzen gesteund