OPVANG AIDSWEZEN IN BURUNDI

Opvang aidswezen in Burundi

OPVANG AIDSWEZEN IN BURUNDI
Foto: © Sebastiaan Smit – alle rechten voorbehouden

Project gestart in: 2009

Project geëindigd in: –

Locatie(s): Songa – Burundi

Project Donoren:

Wilde Ganzen

wilde ganzen

Omschrijving:

Na een jarenlange burgeroorlog en geweld in de regio, verkeert het Oost-Afrikaanse Burundi sinds een kleine tien jaar, in relatieve rust. De voormalige Belgische kolonie werkt aan haar wederopbouw, maar kan dit niet alleen. Het land kampt met ernstige problemen, zoals honger, armoede, hiv en aids. Als gevolg daarvan worden steeds meer kinderen wees. Jean Claude Karorero van Stichting Microprojects uit Emmen: ‘Met steun van Wilde Ganzen zetten wij ons in om de levensomstandigheden van deze kwetsbare kinderen te verbeteren.’

Jean Claude Karorero komt zelf oorspronkelijk uit Burundi, hij ontvluchtte in 2000 het land tijdens de burgeroorlog. Tegenwoordig leeft de landbouwkundig ingenieur en bedrijfseconoom in Nederland en zet hij zich met een aantal andere betrokken mensen in voor betere leefomstandigheden in onder andere Burundi. Het land kan die hulp goed gebruiken want het bungelt onderaan de welvaartslijst. Burundi is een van de armste landen ter wereld, ruim twee derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens en heeft amper een dollar per dag te besteden. Er is een groot tekort aan voedsel en medicijnen en slechts twee procent van de huishoudens beschikt over elektriciteit. Daar bovenop komt de steeds verdere verspreiding van hiv en aids en de gevolgen daarvan.

Beter leven

Een van de ernstige gevolgen van aids is dat meer en meer kinderen een of beide ouders verliezen. Zij worden niet alleen wees, veel kinderen zijn zelf ook hiv-geïnfecteerd, worden gediscrimineerd en regelmatig uitgesloten van het onderwijs, goede zorg en het sociale leven’, legt Jean Claude Karorero uit. Daarom zet Stichting Microprojects zich in voor een beter leven voor deze kwetsbare kinderen. ‘We doen dat in het zuidoosten van Burundi, in de gemeente Songa. Dit is een van de meest arme, ontoegankelijke gebieden in het land. Er komt daar zelden hulp van buitenaf, terwijl juist hier hulp zo hard nodig is’, aldus Karorero.

De bevolking van Songa is verspreid over zeventien heuvels. Het project dat door Wilde Ganzen Ganzen – de expert op het gebied van concrete projecten in ontwikkelingslanden – wordt ondersteund, concentreert zich op de bevolking van vijf heuvels. Karorero: ‘Kinderen die hun ouders hebben verloren, worden in Burundi opgevangen in tehuizen of door familie. Wij geloven erin dat opvang bij familie het beste is voor de ontwikkeling van het kind, daarom ondersteunen we de wezen en de gezinnen die hen opvangen. Dat doen we met dit project voor honderd wezen en vijftig pleeggezinnen. Die ondersteuning is hard nodig, want deze gezinnen zijn zo arm, dat ze het zich nauwelijks kunnen permitteren om de zorg van nog een kind op zich te nemen.’

Psychologische hulp

De hulp die Stichting Microprojects met steun van Wilde Ganzen kan bieden, is drieledig: ‘We richten ons op de wezen, de pleeggezinnen en de lokale gemeenschap. De wezen krijgen onder andere psychologische steun en er wordt gecontroleerd of de onderlinge verhoudingen binnen het gezin goed zijn. Veel wezen voelen zich minder waard en worden soms gepest door de kinderen van de pleegouders zelf. Op hun beurt zien de eigen kinderen de pleegkinderen als concurrentie. Een psycholoog bezoekt regelmatig de gezinnen om de sociale cohesie te verbeteren.

Daarnaast staan we de wezen bij met juridische hulp als dat nodig is. Het komt namelijk voor dat zij land of een huis hebben geërfd van hun ouders en dat de pleegouders dit toe-eigenen, het verkopen en het geld voor zichzelf houden.’

Aangezien de pleeggezinnen meestal straatarm zijn, krijgen de vijftig pleeggezinnen van de stichting twee geiten. Om jaloezie in de gemeenschap te voorkomen, worden eventuele lammeren via een solidariteitssysteem verdeeld. Ook krijgen de gastgezinnen aardappelzaden, die zij op hun beurt weer moeten doorgeven na de oogst.

Taboe doorbreken

‘Een ander belangrijk punt waarvoor wij ons inzetten, is het doorbreken van het taboe rond hiv en aids. Bijvoorbeeld door op verschillende niveaus hierover voorlichting te geven. De pleegmoeders raden wij aan om zich te laten testen op hiv en om condooms te gebruiken. Maar ook binnen de gemeenschap geven we voorlichtingsbijeenkomsten over hoe je hiv kunt krijgen, wat je kunt doen om het te voorkomen en dat testen op hiv heel belangrijk is. Ons werk is nog lang niet gedaan, maar mede dankzij Wilde Ganzen als motivatiebron komen we telkens een stapje verder en krijgen steeds meer kwetsbare kinderen een beter bestaan.’

Meer weten over het project in Burundi of wilt u graag een bijdrage leveren aan deze of andere projecten?

Kijk voor meer informatie op www.wildeganzen.nl. Op 15 september 2012 was op Nederland 2 een item aan dit project van Stichting Microprojects gewijd.
Zie: http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/148374/Wilde_Ganzen.html)

U kunt ons ook mailen: mail@microprojects.nl

Aanvullende informatie t.a.v. bovenstaand artikel:

Nederlandse Scholen steunen honderden aids-wezen in Burundi.

In samenwerking met Stichting Microprojects en Stichting Wilde Ganzen hebben leerlingen en studenten van verschillende scholen veel geld opgehaald voor kwetsbare kinderen in Burundi. Het project liep van 16 maart tot en met 30 juni 2012. Tijdens deze periode is een bedrag van € 11.800 opgehaald dat ten goede kwam aan de lokale partner IBAZA Imfura a.s.b.l.. Dit is een Burundese organisatie die opkomt voor de rechten van kwetsbare kinderen in Burundi.

“Wij kijken terug op een zeer succesvolle actie” aldus Shilpa Samplonius-Raut, hoofddocent Stenden Hogeschool en teamleider van de vrijwilligersgroep voor het project binnen de Stenden universiteit. “Het is geweldig om te zien hoe men zich in Emmen inzet voor de kinderen wereldwijd. Door hun betrokkenheid en inzet kunnen nog meer kinderen in Burundi worden geholpen”.

Download attachments: Projectplan ‘Ondersteuning (aids)weeskinderen en opvanggezinnen in Burundi 2013’


Geplaatst

in

door